ابعاد دستگاه SSI800

ابعاد اینورتر SSInverter مدل SSI800 :

یکی از نیاز های سازندگان تابلو برق ابعاد دقیق دستگاه برای جانمایی در تابلو اینورتر می باشد.در این صفحه به معرفی ابعاد مختلف SSI800 می پردازیم.

سوال همکاران: چرا ابعاد دستگاه SSI800 نسبت به مدل های قدیمی کم تر است؟

پاسخ سپهرصنعت: پیشرفت تکنولوژی.در یک اینورتر بیشترین حجم را هیت سینک از آن خود میکند در طراحی جدید SSInverter آلیاژ هیت سینک از تکنولوژی جدیدی برخوردار است که باعث شده ابعاد کمتری را به آن اختصاص دهیم.

سوال همکاران: در مدلهای تولید داخل (منظور 11 تا 160 کیلووات) ابعاد با دستگاه های وارداتی فرق دارد؟

پاسخ سپهرصنعت : خیر - به دلیل اینکه تمامی قطعات داخلی یکی می باشد کیسِ هر دو مدل یک ابعاد را دارد.

1 تکفازها :ورودی تکفاز 220V به خروجی سه فاز 220V:

0.75 و 1.5 کیلووات ورودی تکفاز

2.2 کیلووات ورودی تکفاز

4  کیلووات ورودی تکفاز

2 سه فاز : ورودی و خروجی 380V:

ابعاد 0.75 و 1.5 و 2.2 کیلووات 380V

ابعاد 4 کیلووات380V

ابعاد 5.5 و 7.5 کیلووات380V


ابعاد 11 و 15 و 18.5 و 22 کیلووات380V

ابعاد 30 و 37 و 45 کیلووات380V

ابعاد 55 و 75 و 90 کیلووات380V

 

یکی از نیاز های سازندگان تابلو برق ابعاد دقیق دستگاه برای جانمایی در تابلو اینورتر می باشد.در این صفحه به معرفی ابعاد مختلف SSI800 می پردازیم.